Skip to main content Skip to search

Jaarrekening laten opstellen

Wij stellen uw jaarrekening vakkundig op en deponeren deze op tijd

Ieder jaar bent u als ondernemer wettelijk verplicht om voor uw besloten vennootschap (BV) een jaarrekening op te stellen en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KVK). Bij Kok Administraties ontzorgen we u volledig bij het opstellen en deponeren van uw jaarstukken. Daarnaast geven we op basis van de opgestelde jaarrekening passende adviezen en strategieën om uw bedrijf vanuit een administratief en financieel te verbeteren en te kunnen laten groeien.

De jaarrekening die we voor u opstellen voldoet aan alle wettelijke richtlijnen en bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

  • De balans per 31 december van het boekjaar
  • De winst- en verliesrekening (resultatenrekening van het afgelopen boekjaar)
  • Een uitleg van de balans en de winst- en verliesrekening. De omvang van de uitleg is afhankelijk van de grootte van uw onderneming en de omvang van de activiteiten. Mocht u een klein bedrijf hebben dan bestaat deze toelichting doorgaans uit een beschrijving van de wijze waarop de balans en de winst- en verliesrekening tot stand zijn gekomen. Is uw onderneming groot en hebben zich bijzondere situaties voorgedaan in het boekjaar dan worden hier additionele aanbevelingen en adviezen aan toegevoegd.

Uw jaarrekening op tijd gedeponeerd

Heeft u onderneming een Besloten Vennootschap (BV), een Naamloze Vennootschap (NV), coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, als rechtsvorm dan bent u verplicht om uw jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij Kok Administraties nemen we dat graag voor u uit handen zodat u zich kunt blijven focussen op uw kernwerkzaamheden. Daardoor voorkomt u onnodige boetes en weet u zeker dat de kwaliteit, de betrouwbaarheid en het naleven van de wet volledig gewaarborgd zijn.

Onze werkwijze

U bepaalt zelf waarmee wij u het best van dienst kunnen zijn. In overleg met u stellen we vast hoe u de gegevens aan ons aanlevert. Ook bespreken we op welke wijze en met welke frequentie we onze output aan u aanleveren.

Neem contact op

Wilt u gebruik maken van onze diensten?Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Financieel administratie gearchiveerd in een map
Call Now Button